Bigues armades i bigues alveolars

Inici · Bigues armades i bigues alveolars

La geometria adoptada per a cadascuna de les estructures ha estat deduïda a partir de càlculs de predimensionament, d'experiència en projectes constructius ..